VOLITVE REJSKEGA DRUŠTVA CIKA!

OBVESTILO

Spoštovani rejci, člani Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji

Epidemija nevarnega virusa je močno zaznamovala slovensko in svetovno družbo. Manj delo na posameznih kmetijah, močno pa vse dejavnosti, katerih skupna značilnost je fizično druženje in srečevanje ljudi. V teh razmerah je nemogoče napovedovati potek dogodkov, oziroma čas vrnitve v kolikor toliko »normalne« pred epidemiološke razmere. Kljub temu v Združenju potekajo aktivnosti povezane z izvajanje rejskega programa, veliko bolj pa so okrnjene društvene in skladno s statutom obvezne naloge. Ena od neodložljivih je tudi izvedba občnega zbora, na katerem moramo izvoliti tudi novo vodstvo Združenja, saj se je staremu iztekel s statutom določen 5 letni mandat. Kako bo izveden ta občni zbor ne moremo napovedati, lahko bo po sprostitvi omejitvenih ukrepov v »normalni« obliki, če pa to ne bo mogoče, pa bodo volitve izvedene po pošti.

Kakorkoli, s tem pismom vas obveščamo, da začenjamo z zbiranjem kandidatur za novo vodstvo Združenja. Na dopisni seji upravnega odbora, z dne 15.4.2021, je bil sprejet sklep:

»Člane se po navadni pošti pozove k vložitvi kandidatur, poziv pa objavi tudi na spletni strani Združenja ( https://www.cikastogovedo.si/ )«.

Upravni odbor bo na podlagi soglasij h kandidaturi izoblikoval kandidatne liste, ki bodo javno objavljene na spletni strani. Če epidemiološke razmere ne bodo dovoljevale sklica občnega zbora, se volitve izvedejo po pošti oz. na sedežu drušva, preštevanje glasov pa bo izvedla volilna komisija na sedežu društva (Osemenjevalni center Preska, cesta v Bonovec 1, Medvode). Rezultati volitev bodo objavljeni na spletni strani.

Skladno s pravili moramo za naslednji 5 letni mandat izvoliti predsednika Združenja, ki je po funkciji član in predsednik upravnega odbora, strokovnega tajnika ter 8 članov upravnega odbora, tri člane nadzornega odbora ter 3 člane častnega razsodišča. Pravico kandidirati imate vsi člani s plačano članarino za preteklo leto, h kandidaturi pa morate podati pisno soglasje. Prenesite si obrazec za soglasje h kandidaturi, ki ga morate kot kandidat podpisati in ga poslati v zaprti kuverti, s pripisom »Volitve 2021«, najkasneje do 17.6.2021 na naslov:

Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji
Cesta v Bonovec 1
1215 Medvode

Datum: 18.5.2021

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.