Vabilo na 19. redni OBČNI ZBOR

V  A  B  I  L  O

Na 19. redni OBČNI ZBOR
ZDRUŽENJA REJCEV AVTOHTONEGA CIKASTEGA GOVEDA V SLOVENIJI (Rejsko Društvo CIKA),

ki bo v nedeljo, 29. avgusta 2021 ob 10. uri,
v gostišču Bencak, Cesta komandanta Staneta 1 v Medvodah.

Dnevni red:

 1. Pozdrav predsednika in izvolitev organov OBČNEGA ZBORA
 2. Pregled sklepov 18. rednega občnega zbora (8.2.2020)
 3. Poročila predsednika, blagajnika, strokovnega tajnika, NO in ČR
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Razprava o poročilih in glasovanje
 6. Razrešnica starih organov
 7. Volitve novih organov Društva CIKA (v prilogi zapisnik volilne komisije)
 8. Pozdrav gostov
 9. Program dela Rejskega Društva CIKA za leto 2021, razprava in potrditev
 10. Podelitev nagrad
 11. Razno

Po uradnem delu zbora vas vabim na malico in klepet ob kozarčku.

Maske in dokazilo o izpolnjevanju enega od PCT pogojev je obvezno!

Kdor ima elektronsko pošto, naj jo zaradi lažjega obveščanja, prosim na zboru vpiše na listo prisotnosti!

Datum: 10. avgust 2021

Predsednik: Janez Mrak, l.r.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.