Vsebinsko poročilo (strokovni del) za 2023 in program za 2024

Poročilo je na voljo tudi v obliki Microsoft® PowerPoint dokumenta.


Vsebinsko poročilo (strokovni del) za 2022 in program za 20223

Poročilo je na voljo v obliki Microsoft® PowerPoint dokumenta.


Vsebinsko poročilo (strokovni del) za 2021 in program za 2022

Poročilo je na voljo v obliki Microsoft® PowerPoint dokumenta.


Vsebinsko poročilo (strokovni del) za 2020 in program za 2021

Poročilo je na voljo v obliki Microsoft® PowerPoint dokumenta.


Vsebinsko poročilo (strokovni del) za 2019 in program za 2020

Poročilo je na voljo v obliki Microsoft® PowerPoint dokumenta.


Vsebinsko poročilo (strokovni del) za 2018 in program za 2019

Poročilo je na voljo v obliki Microsoft® PowerPoint dokumenta.


Vsebinsko poročilo (strokovni del) za 2017 in program za 2018

Poročilo je na voljo v obliki Microsoft® PowerPoint dokumenta.


UREDBA (EU) 2016/1012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 8. junija 2016

o zootehniških in genealoških pogojih za rejo, trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi, hibridnimi plemenskimi prašiči in njihovim zarodnim materialom ter za njihov vstop v Unijo ter o spremembi Uredbe (EU) št. 652/2014, direktiv Sveta 89/608/EGS in 90/425/EGS ter razveljavitvi določenih aktov na področju reje živali („Uredba o reji živali“)

Celotna vsebina je na voljo v PDF dokumentu.