Portal osemenitve

Pregled PREDVIDENE TELITVE NA KMETIJI prikazuje plodnostni status aktivnih plemenic na kmetiji. Na osnovi vpisov osemenitev iz različnih virov, se ob upoštevanju pasme računajo pričakovani datumi telitev. Pričakovana doba brejosti se med pasmami razlikuje in je pri ČB in RH pasmi 280 dni, pri LS, RJ ter ostalih pasmah pa 287 dni. Kadar rejec preko GOVEDO.si sam vpiše datum osemenitve in ta vpis še ni dopolnjen z ostalimi podatki, se polji RŠ PB in Ime PB obarvata rdeče. Kravam lahko spremenimo statuse brejosti (Da – potrjeno breja, Ne – potrjeno nebreja, ?? – nejasen status). Plemenica z nejasnim statusom brejosti ali potrditvijo rejca, da ni breja, izgubi datum pričakovane telitve.

Plemenice brez osemenitev (roza vrstice) imajo navedeno število pretečenih dni po zadnji telitvi (kadar je to večje od 60 dni je napis »Dni po telitvi: xx« obarvan rdeče. V tej skupini so tudi nebreje krave po pregledu.

Plemenice namenjene za izločitev (vrstice se obarvajo sivo) so ločena skupina. Sem pridejo tiste, pri katerih v koloni Izloči posebej označimo in potrdimo s klikom na Shrani spremembe. V kolikor si premislimo, jih lahko ponovno aktiviramo. To storimo tako, da kliknemo na gumb Preklic izločitev, označimo plemenice v koloni Povrni in shranimo spremembe s klikom na gumb Shrani spremembe.

Osemenjene telice imajo zeleno obarvano zaporedno številko v koloni Zap.št.

Zadnja skupina so nebreje telice (svetlo modro obarvane vrstice).

Slika 1. Pregled predvidenih telitev na GOVEDO.si

Pregled lahko oblikujemo tako, da onemogočimo/omogočimo izpis določenih kolon (glej Oblikovanje prikaza).

Še več funkcionalnosti najdemo v modulu Kravji koledar. Rejci, ki pregledujejo na brejost z ultrazvokom (UZ) to zabeležko z datumom lahko vpisujejo sami. Seveda si morajo pred tem razširiti pogled s klikom v okvirček »Prikazuj UZ«. Pri sprotnem vpisovanju, datum vnesejo z dvoklikom v polju Datum UZ (slika 2).

Slika 2. Vpis zaznamka datuma pregleda z ultrazvokom (UZ)

Novost je možnost avtomatskega obveščanja preko SMS na mobilni telefon. S tem ponujamo možnost obveščanja o preseženih rokih za telitev (pričakovana telitev) in spregledanih telitvah (telitev se je zgodila, tele pa še ni registrirano v CPZ Govedo). Da bomo ta opozorila dobili na telefon, moramo to storitev aktivirati (slika 3). V okvirček najprej vnesemo GSM številko na katero želimo dobivati obvestila in potrdimo s klikom na gumb Aktiviraj SMS. Storitev lahko kadarkoli tudi prekličemo.

Slika 3. Aktivacija prejema SMS ob prekoračitvi datuma pričakovane telitve.

Kako storitev deluje?

Sistem enkrat dnevno preveri pričakovane datume telitev plemenic v čredi glede na znane osemenitve in če so posamezne plemenice že več kot 10 dni čez pričakovani rok telitve, dobimo prvi SMS sporočilo z njihovimi življenjskimi številkami. Istočasno se odpošljejo SMS tudi za tiste, ki so presegle mejo 15 in 20 dni čez pričakovani rok.

Obvestila so namenjena opozarjanju rejca v primerih, ko posamezne krave niso telile v predvidenem roku in ga presegajo za 10 ali 15 ali 20 dni.

Za zakasnitev telitev obstaja več razlogov, med njimi so lahko tudi spregledane oz. neregistrirane telitve.

Za plemenice, ki presegajo že več kot 20 dni, preverite, da so vpisi osemenitev (poudarek predvsem na zadnjem!) res pravilni, oziroma da slučajno kakšen ne manjka. Napake in pomanjkljivosti čim prej sporočite na vaš KGZS (zavod), da kasneje ob telitvi ne bo prihajalo do nepotrebnih zapletov pri registraciji novorojenih živali.

Dr. Janez Jeretina, Kmetijski inštitut Slovenije

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.