MARJAN ZUPANČIČ

Marjan Zupančič je prištet med izvorne rejce cikastega goveda v Sloveniji. Njegova ljubezen do cike je zrasla tudi v okolju, kjer zanjo ni bilo izvorno domače. Iskanje prvobitnosti cike je povezano z naravnim in kulturnim izročilom v Sloveniji.

Marjan Zupančič je že desetletja nazaj čakal na trenutek ohranjanja ogroženega cikastega goveda v slovenskem prostoru. Ko smo Slovenci iz naroda naredili državo, je prišlo na obzorje tudi izročilo cike. Marjanu je bila cika všeč že iz časov, ko si je v učnih klopeh nabiral znanje. Pogosto omeni, da so ga pasme domačih živali najbolj zanimale. Prvo soočenje s ciko seže v leto 1977, ko je pohajkoval po bohinjskih gorah med »Hudičevim mostom« in planino Uskovnica. Prirasla se mu je k srcu in začel je iskati primerne živali po Bohinjskem kotu, nato po Kamniškem in nazadnje še v Trenti. Prvo kravo z imenom Murka je kupil v Podjelju, ki je bila stara čez 15 let. Krava je bila težka pod 300 kg, izredno nežne konstitucije, srednje temne pigmentacije, s komaj zaznavno belo liso na korenu repa in pod trebuhom. Dala je šest telet z bikom kupljenim prav tako nekje nad Bohinjem. Predzadnja telitev je bila telička, ki je ostala v reji, in zadnja telitev je bil bikec, ki je dal kasneje s kravo Pisana iz Balantičevega hleva iz Županjih Njiv plemenskega bika Jablan-a. Tega bika v tistem času ni mogel licencirati, ker razmere do obuditve pasme še niso dozorele. Iz hleva Balantičevih je par let kasneje kupil še eno kravo in te so skupaj s potomko Murke predstavljale osnovo njegove reje. Marjan večkrat poudarja, da je bilo tipično za krave Balantičevih, ki naj bi bile pripeljane prav iz Bohinja, presenetljiva podobnost z Murko. Skupna značilnost teh krav je bil nekoliko višje nasajen rep. V reji je poleg bika Jablana in njegovega očeta plemenil še bik kupljen iz hleva Drolčevih iz Češnjic v Tuhinjski dolini; prav tako potomec krave, ki je bila po pripovedovanju gospodinje pripeljana iz Bohinja. Vmes je bilo tudi nekaj osemenitev z bikom Fant in Solo. Tako se je ob prodaji razširila reja še na nekaj okoliških kmetov in oblikoval se je majhen otok cikastega goveda na Sevniškem.

Marjan Zupančič je ustanovni član Društva za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji, ki je od samega začetka aktivno sodeloval v organih društva. Kot strokovni tajnik je skupaj z drugimi postavil temelje rejskega cilja in rejskega programa za cikasto govedo.

Marjan Zupančič

Marjan Zupančič