DR. METKA ŽAN

Dr. Metka Žan, zaposlena na Univerzi v Ljubljani na Biotehniški fakulteti, na Oddelku za zootehniko, je nedvomno v samem vrhu osrednjih osebnosti, ki so najbolj zaznamovale delo pri oživljanju cikastega goveda. Pasma je bila namreč že tik na robu izumrtja in prispevek dr. Metke Žan pri ohranjanju edine slovenske avtohtone pasme goveda – naše cike, je izjemen.

Živinorejski opus dr. Metke Žan na področju ohranjanja cikastega goveda predstavlja resnično vrednoto nacionalnega pomena in je v neposredni povezavi z ohranjanjem slovenske naravne in kulturne dediščine. Njeno vodilo je izjemna ljubezen do cike in globoko spoštovanje do preprostih, na sam rob izrinjenih rejcev, ki so na skrivaj ohranjali to pasmo skoraj štiri desetletja, to je v času, ko je bila reja cike praktično prepovedana. Sama nenehno poudarja njihovo zaslužno in pomembno, a težko vlogo, da se je cika sploh ohranila, še posebej na težje dostopnih območjih Gorenjske. S svojo človeško toplino, preprostostjo, skromnostjo in delovno etiko je pri rejcih vzbujala zaupanje in spletle so se številne pristne prijateljske vezi, kar je v teh časih in v tem kontekstu, že prava redkost. Zaradi velikega osebnega zanimanja je z rejci opravila številne pogovore ter pri tem odlično izpostavila avtentičnost in unikatnost tako njih samih kot živali ter okolja.

Dr. Metka Žan je na začetku tega tisočletja z visokimi strokovnimi merili vzpostavila okvir ponovnega rejskega dela pri ciki, ki je bil dobra osnova za nadaljnje, tudi današnje rejsko delo. Postavila je temelje prvega rejskega programa za cikasto govedo in zavzeto sodelovala pri strokovnem delu oživljanja, ohranjanja in obnovitve pasme. Preštudirala je obsežno literaturo zgodovinskih virov in z najdenimi gradivi pomembno prispevala k našemu znanju s področja ohranjanja avtohtonih lastnosti cikastega goveda.

Dr. Metka Žan je bila med glavnimi pobudniki za ustanovitev Društva za ohranjanje cikastega goveda in kasneje tudi njegova dolgoletna tajnica. Na predlog Univerze v Ljubljani Biotehniške fakultete Oddelka za zootehniko je bila izvoljena za članico Delovne skupine za odbiro in ocenitev bikov cikaste pasme za osemenjevanje in naravni pripust. Aktivno je sodelovala na vseh izvedenih strokovnih delavnicah in kot strokovna ocenjevalka na obeh državnih razstavah cikastega goveda. Strokovno delo pri ohranjanju pasme je leta 2012 nadgradila in prejela naziv doktorice znanosti na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani z uspešnim zagovorom doktorske disertacije z naslovom Razvoj pasme cikastega goveda in planšarstva.

Dr. Metki Žan je bilo delo na področju ohranjanja cike namenjeno takoj na začetku karierne poti in velikokrat je izpostavila hvaležnost svoji službi in nadrejenim. To delo je opravljala z veseljem, zagnanostjo, entuziazmom, predvsem pa z visoko stopnjo strokovnosti, kar dokazujejo odzivi s terena, kjer je vedno uživala velik ugled in močno podporo. Kasneje pa so se stvari spremenile in ni ji bilo več omogočeno delo, ki ga je prizadevno opravljala. Kljub vsemu je uspela ohraniti nevtralnost, strokovnost ter etiko.

dr. Metka Žan

dr. Metka Žan