ALOJZIJ NOČ

Alojzij Noč je eden najbolj predanih izvornih rejcev cikastega goveda v Sloveniji. Njegovo delovanje je vsestransko, odlikuje ga zavzeto pastirsko delo in naravi prijazno kmetovanje. Ima izjemen čut za živali, ljudje pa ga spoštujejo tudi zaradi njegovega preprostega življenjskega sloga.

Alojzij Noč kmetuje na gorski kmetiji v Javorniškem Rovtu nad Jesenicami, na nadmorski višini 1.000 m. Krave cikaste pasme je na kmetiji redil že njegov oče, eno ciko pa je na kmetijo pripeljala žena Mira za doto od njenega doma. Iz njegove reje izvirajo mnoge cike po Sloveniji, med njimi tudi bikovske matere, kar pomeni, da iz njegove črede veliko rejcev dobilo osnovo za svojo čredo. Avtohtonost njegove črede se je ohranila po zaslugi naravnega pripusta.

Alojzij Noč z veseljem do kmetijstva in posebno do ljubih cik gospodari vsestransko. Poleg cik redi še ovce, kokoši, kunce in dva žlahtna konja. Čeprav kmetija leži že visoko, na njivah še vedno sadi krompir in pridelata ostalo zelenjavo za domačo uporabo. Imata izdelan čut za naravo, zato imajo naravne zakonitosti v njunem življenju posebno mesto.

Alojzij Noč je aktiven član združenja. Kot izvorni rejec je sodeloval v strokovni delovni skupini za odbiro plemenskih bikov in bikovskih mater. Za velik prispevek pri ohranjanju cikastega goveda se mu iskreno zahvaljujemo.

Alojzij Noč

Alojzij Noč