ČASTNI ČLANI ZDRUŽENJA

 

Častni člani so ljudje, ki so s svojim delom posebej pripomogli k ohranitvi, oživljanju in obnovitvi cikastega goveda v Sloveniji.

 

Imenovani častni člani na ustanovnem občnem zboru, 17. oktobra 2001:

 

Imenovan častni član na 7. občnem zboru v Sevnici, 7. februarja 2009:

 

Imenovan častni član na 9. občnem zboru na Vranskem, 8. februarja 2011:

 

Imenovan častni član na 14. občnem zboru v Medvodah, 8. februarja 2016: