ČASTNI ČLANI ZDRUŽENJA

Častni člani so ljudje, ki so s svojim delom posebej pripomogli k ohranitvi, oživljanju in obnovitvi cikastega goveda v Sloveniji.

Imenovani častni člani na ustanovnem občnem zboru, 17. oktobra 2001:

Imenovan častni član na 7. občnem zboru v Sevnici, 7. februarja 2009:

Imenovan častni član na 9. občnem zboru na Vranskem, 8. februarja 2011:

Imenovan častni član na 14. občnem zboru v Medvodah, 8. februarja 2016:

Imenovan častni član na 18. občnem zboru v Medvodah, 8. februarja 2020: