ORGANI ZDRUŽENJA

Naslov združenja:

ZDRUŽENJE REJCEV AVTOHTONEGA CIKASTEGA GOVEDA V SLOVENIJI
Cesta v BONOVEC 1
1215 MEDVODE

TELEFON:    +386 (0)1 361 1266, +386 (0)1 513 0738
FAKS:           +386 (0)1 361 3728, + 386 (0)1 513 0741

Davčna številka:    43118755
Matična številka:   1513834
Šifra dejavnosti:     91.330

Ime in kraj poslovne banke:
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., Kolodvorska ulica 9, 1000 LJUBLJANA
Številka transakcijskega računa:  SI56 1914 0501 5209 852

Organi združenja:

 Predsednik:
Anton Jamnik                      +386 (0)31 462 243               anton9jamnik@gmail.com

Strokovni vodja in tajnik:
Matjaž Hribar                   +386 (0)31 378 786                matjaz.hribar@lj.kgzs.si

UPRAVNI ODBOR (člani):
Marjan Burja
Marija Kožar
Borut Bračič
Milan Hribar
Franc Likar
Marko Kumer
Jože Kreže
Metka Žan

NADZORNI ODBOR (člani):
Marta Poljanšek
Matej Krivec
Marjeta Valas

ČASTNO RAZSODIŠČE (člani):
Mag. Stane Bergant
Venčeslav Dobravec
Janez Mrak