ORGANI ZDRUŽENJA

Naslov združenja:

ZDRUŽENJE REJCEV AVTOHTONEGA CIKASTEGA GOVEDA V SLOVENIJI
Cesta v BONOVEC 1
1215 MEDVODE

TELEFON:    +386 (0)1 361 1266, +386 (0)1 513 0738
FAKS:           +386 (0)1 361 3728, + 386 (0)1 513 0741

Davčna številka:    43118755
Matična številka:   1513834
Šifra dejavnosti:     91.330

Ime in kraj poslovne banke:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, 1000 LJUBLJANA
Številka transakcijskega računa:  SI 56 0231 2025 5963 609

Organi združenja:

 Predsednik:
Janez Mrak                      +386 (0)31 378 783                janez.mrak@gmail.com

Strokovni vodja in tajnik:
Matjaž Hribar                   +386 (0)31 378 786                matjaz.hribar@lj.kgzs.si

UPRAVNI ODBOR (člani):
Franc Košir                       +386 (0)40 590 643
Marija Kožar                     +386 (0)41 872 817
Ivan Gregorčič                  +386 (0)51 331 604
Milan Hribar                      +386 (0)31 338 078
Franc Rutar                       +386 (0)41 663 176
Aleš Marolt                       +386 (0)41 325 617
Jože Kreže                        +386 (0)31 500 336
Ivan Selič                          +386 (0)41 763 720

NADZORNI ODBOR (člani):
Marta Poljanšek               +386 (0)31 218 370
Matej Krivec                     +386 (0)41 830 403
Janez Korošec                 +386 (0)31 604 078

ČASTNO RAZSODIŠČE (člani):
Mag. Stane Bergant         +386 (0)40 626 249
Venčeslav Dobravec         +386 (0)41 423 060
Alojzij Noč                         +386 (0)41 608 522