Aktualni razpisi – jesen 2021

Spoštovani!

Nedolgo nazaj so se odprli novi javni državni razpisi. Za več informaci se obrnete na vašo kmetijsko svetovalno službo.

Za krajše informacije sem vam lahko voljo na tel: 031/46 22 43 ali preko e pošte. 

Odprti so novi javni razpisi na področju čebelarstva in naložbe v kmetijska gospodarstva, pilotni in EIP projekti:

  * 5. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

 * 3. Javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

   * Javni razpis za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022,

    * javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev – za naložbe gorskih kmetij,                 20. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev – za naložbe gorskih kmetij | GOV.SI

       * javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev – za naložbe ekoloških kmetij,

     21. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev – za naložbe ekoloških kmetij | GOV.SI

      * javni razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP,

     * javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP.

Več o tem najdete Javni razpisi – Skupna kmetijska politika (skp.si)

Lep pozdrav!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.